vabljeni na novo spletno stran: www.bojnec.com

Redukcijsko žganje

Žganje lončevine v starih kopastih pečeh je še posebej zaznamovalo lončarsko obrt v Filovcih. Lončarji so posušene izdelke nalagali v peči, grajeno iz opeke, slame in zemlje. Končni produkt te vrste žganja je t.i. redukcijska črna lončevina, ki je nizke poroznosti in zato uporabna. Danes je ta način žganja lončevine praktično že izumrl, zato vsaj enkrat na leto ohranjamo tradicijo tega žganja in tako po starem postopku izdelamo črno lončevino, ki pa je razumljivo manj kakovostna in uporabna od sodobnih keramičnih izdelkov.

Stalna razstava


V eni izmed cimprač so na ogled lončevine filovskih mojstrov, ki so živeli in ustvarjali v 20. stoletju. Razstavni eksponati so znanih avtorjev in le-ti so locirani na spremljevalnih panojih.

TlakovciV minulem letu smo začeli izdelovati tlakovce, pravokotne oblike, namenjene tako zaprtim kot tudi odprtim ambientom. Tlakovce odlikuje kakovostna surovina in proizvodnja, zato so odprni na nizke temperature (zmrzal) in imajo visoko tlačno trdnost. Zaradi posebnega postopka izdelave nastane na nastopni strani tlakovca naravna "patina", ki jo lepo pozdravljena tudi z strani Zavoda za spomeniško varstvo.