Redukcijsko žganje

Žganje lončevine v starih kopastih pečeh je še posebej zaznamovalo lončarsko obrt v Filovcih. Lončarji so posušene izdelke nalagali v peči, grajeno iz opeke, slame in zemlje. Končni produkt te vrste žganja je t.i. redukcijska črna lončevina, ki je nizke poroznosti in zato uporabna. Danes je ta način žganja lončevine praktično že izumrl, zato vsaj enkrat na leto ohranjamo tradicijo tega žganja in tako po starem postopku izdelamo črno lončevino, ki pa je razumljivo manj kakovostna in uporabna od sodobnih keramičnih izdelkov.